full-width das
104 Rocznica wymarszu 1 Kampanii Kadrowej 

Wczoraj (6.08.2018) na cmentarzu parafialnym w Sobieszowie przy grobie Eugeniusza Józefa Głowacza, odbyła się uroczystość w 104 rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii z krakowskich Oleandrów pod dowództwem płk. Józefa Piłsudskiego.

DSC04476

W uroczystości udział wzięli m.in.: Posłanka Zofia Czernow, Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, z-ca Prezydenta Piotr Paczóski, Radni Rady Miasta – Józef Kusiak, Alicja Szklarska, Stanisław Dziedzic, Proboszcz Parafii Ks.dr Adam Lasek oraz wikariusz Wojciech Komski, Dyrekcja Szkoły SP 15- Zbigniew Stępień i Karolina Jankowska, Dyrektor MDK Aleksandra Jarocińska, W. Stasienko, Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa reprezentował Tadeusz Poręba, kombatanci – Jan Błaszczyk i Janina Grzywna, przedstawiciele policji i organizacje pozarządowych, a także Bractwo Kurkowe, harcerze z Piechowic oraz mieszkańcy Sobieszowa.

DSC04398

Prowadzący uroczystość Prezes “Radaru” płk Marek Gołębiowski, podkreślił obecność Władysława Stasienki, to dzięki jego staraniom ufundowano nagrobek, a od 2014 r. tradycją stało się świętowanie kolejnej rocznicy wymarszu Pierwszej Kadrowej. Przypominał także, w formie poruszających cytatów, wydarzenia towarzyszące wymarszowi, m.in. historyczny rozkaz Józefa Piłsudskiego z 3 sierpnia 1914r. Głos zabrał także prezydent Marcin Zawiła, który stwierdził, że pielęgnacja pamięci o osobie Eugeniusza Głowacza oraz wydarzeniach, w których “Zenobi” (jeden z pseudonimów płk. Głowacza) brał udział, jest najlepszym okazywaniem współczesnej postawy patriotycznej. Podkreślił też historyczny fenomen Pierwszej Kompanii Kadrowej – niedużej grupy młodych ludzi, którzy swym czynem doprowadzili do powstania wolnej Polski po 123 latach zaborów.

Ppłk. rez Edward Basałygo ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, przeczytał list – prośbę od wnuczki Małgorzaty Prawdzic-Szczawińsk o objęcie specjalną ochroną grobów bohaterów przez państwo. List został przekazany na ręce posłanki Zofii Czernow. Zebrani wzięli udział w Apelu Pamięci Oręża Polskiego, złożyli kwiaty i zapalili znicze na nagrobku płk.Głowacza, a następnie przeszli pod budynek Szkoły Podstawowej Nr 15 w Sobieszowie, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

– Setna rocznica odzyskania Niepodległości Polski jest dobrą okazją do przekazania dla potomnych patriotycznej historii człowieka, który jako pierwszy stanął do walki o Niepodległość – mówi Ppłk. rez Edward Basałygo Prezes Koła Miejskiego ZŻ WP

Zasługi.

Eugeniusz Józef Głowacz ps. Zenobi, Ojstaszewski ur.6.II.1890 w Stenrażyce na Wołyniu.

Był żołnierzem Kampanii Kadrowej Legionów, Armii Krajowej , podpułkownikiem Wojska Polskiego, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po II Wojnie Światowej zamieszkał w Sobieszowie przy ulicy Szkolnej ( dziś Kamiennogórska nr 6 ) Był człowiekiem schorowanym i skrytym. Nie chwalił się swoją chlubną przeszłością. Był żonaty w 1927 urodził mu się syn.

Za działania wojenne był odznaczony między innymi : Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 7.07.1950 spoczął na cmentarzu Parafialnym w Sobieszowie.

 

{djmedia 484}


portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

 
%d bloggers like this: