full-width das
40 euro za… kilka złotych 

euro1Obowiązujące przepisy, do realizacji których Urząd Miejski zobowiązany jest ustawowo nakładają dotkliwe restrykcje na niektórych przedsiębiorców. Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za każdą nieterminową wpłatę dokonaną na poczet zobowiązań wynikających z zawartych umów, których przedmiotem jest dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług, służby finansowe Miasta muszą naliczać opłatę stanowiącą równowartość 40 euro, niezależnie od odsetek.

– Dochodzi do sytuacji wyjątkowo nieprzyjemnych – usłyszeliśmy w księgowości – że za opóźnienie we wpłacie na konto Urzędu najmniejszej kwoty, nawet o jeden dzień, musimy naliczać taką opłatę, której wysokość przekracza (według dzisiejszego kursu) 170 zł. Zdarzały się już przypadki, że musieliśmy tej wysokości opłatę naliczać za kwotę dosłownie kilku złotych niedopłaty, niemniej jesteśmy do tego zobowiązani przepisami. Niedokonanie takiego naliczenia oznaczałoby sankcje wobec pracownika Urzędu, który byłby winnym za działanie na szkodę Gminy.

Każdy przedsiębiorca otrzymała informację o tych przepisach, niemniej zdarzają się wciąż takie przypadki, stąd w komunikatach oficjalnych na stronie www Miasta i w komunikatach dodatkowych, przesyłanych niekiedy w osobnych listach informujemy o tym, by uniknąć przykrych sytuacji . Szczegółowe informacje – u przedstawicieli służb finansowych Miasta.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

 
%d bloggers like this: