full-width das
„Godność, Wolność, Niepodległość” 

„Godność, Wolność, Niepodległość” w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze w dniach 24-28 września odbywa się plener artystyczny pt. „Ocalić od zapomnienia – Obrona Lwowa”. Plener ma charakter makroregionalny, biorą w nim udział uczniowie szkół plastycznych z Łodzi, Katowic, Opola, Wrocławia i Jeleniej Góry. Prace wykonywane są techniką pastelową, charakterystyczną dla patrona szkoły, Stanisława Wyspiańskiego. Dzieła stworzone podczas pleneru wezmą udział w konkursie „Ocalić od zapomnienia – Obrona Lwowa” ogłoszonym przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oddział w Jelenia Góra. Będzie je można obejrzeć w galerii szkoły.

plakat Obrona Lwowa

Podczas oficjalnego rozpoczęcia pleneru, w którym uczestniczyła pani Maria Len wizytator Centrum Edukacji Artystycznej region dolnośląski, głos zabrał pan Stanisław Kańczukowski Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Jelenia Góra, wprowadzając uczestników w tematykę oraz zaprezentowany został film p.t.„Obrona Lwowa”.

Młodzież uczestnicząca w plenerze, poznaje atrakcje naszego miasta. W programie znalazło się min. zwiedzanie zabytków Jeleniej Góry, Muzeum Karkonoskiego, Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum „Dom Gerharta Hauptmanna”, wycieczka na Zamek Chojnik.

Uroczyste zakończenie pleneru i otwarcie wystawy poplenerowej nastąpi 28 września 2018r. w auli szkolnej. Podsumowaniem wieńczącym całe przedsięwzięcie będzie wystawa pokonkursowa „Ocalić od zapomnienia – Obrona Lwowa” w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, której wernisaż zaplanowano na 11 listopada 2018 roku.

W dniu 28 września br. równolegle z zakończeniem pleneru, nastąpi otwarcie wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem Niepodległości, zebranych i opisanych przez uczniów. Uczniowie pod opieką historyka, pani Anny Czaplickiej, nauczycieli Liceum Plastycznego: Ireneusza Kulikowskiego i Adrianny Tymon-Mrozik gromadzili i opisywali materiały od początku roku szkolnego, by zaprezentować je całej społeczności szkolnej.

Grupa najbardziej zaangażowanych w przedsięwzięcie uczniów, w dniu 26 września br. wzięła udział w wycieczce o tematyce patriotycznej do Wrocławia. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. ,,Bohaterowie polskiej Niepodległości” w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz w wykładzie pn. „Dąbrowski? Z ziemi włoskiej? O Niepodległej” w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 oraz Miasta Jelenia Góra.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

 
%d bloggers like this: