full-width das
Konserwacja wzornika szklarskiego i starodruków 

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w latach 2018–2019 realizowany jest projekt pn.: „Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”.


MJG 4942s.1


Celem projektu jest poddanie konserwacji 20 niezwykle cennych obiektów ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze: 1 wzornik szklarski, 1 dokument rękopiśmienniczy oraz 18 starodruków.

Konserwacja przebiegnie w dwóch etapach w latach 2018 – 2019, a działania przy najbardziej zniszczonych obiektach spowodują zatrzymanie procesu dalszej destrukcji i spowolnienie procesów autodestrukcji zabytków.


MJG AH 2364


Po pierwszym i drugim etapie prac konserwatorskich zostaną zorganizowane wystawy czasowe, które wzbogacą ekspozycję historyczną naszego regionu oraz uatrakcyjnią ekspozycję szkła artystycznego.

Obiektom po konserwacji przywrócone zostaną ich wartości estetyczne, artystyczne i naukowe, a ekspozycjom towarzyszyć będą programy edukacyjne, wykłady oraz działania promocyjne w mediach.

Projekt konserwacji cennych obiektów papierowych ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze realizowany jest dzięki współfinansowaniu zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych oraz w ramach środków pozyskanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

 
%d bloggers like this: