full-width das
Kowary 2018 – Festiwal Sztuki Włokna 

Festiwal Sztuki Włókna 2018 – Międzynarodowe Sympozjum – a wcześniej Plener Tkacki – ma miejsce w Kowarach od 45 lat.

Celem Festiwalu jest promocja wartości i zjawisk zawartych w przesłaniu: „Patriotyzm i tradycje regionu dolnośląskiego – Współcześnie”, oraz kontynuacja najstarszego i jedynego w Polsce przedsięwzięcia artystycznego dla profesjonalnych twórców „sztuki włókna”. Priorytetem zadania jest utrwalanie wartości tkaniny unikatowej jako profesjonalnej dziedziny sztuki w kontekście kultury polskiej i światowej, między innymi poprzez konfrontację tradycji i nowoczesności.


Foto p. Ewa Czyszczoń 14


Koncepcją zadania jest stworzenie sprzyjających warunków artystom i mieszkańcom społeczności lokalnych do konfrontacji własnej wiedzy na temat tradycji regionu dolnośląskiego oraz odniesienie się do świadectw zaczerpniętych z kultury lokalnej i pielęgnacji postaw patriotycznych budowanych na tożsamości kulturowej.

Na całokształt Festiwalu Sztuki Włókna- Kowary 2018 składają się dwie części:

I – cz. „Kreacje wizualne”, są skierowane do zaproszonych artystów biorących czynny udział w działalności wystawienniczej, wernisażach, w procesach kreatywnych z miękkich mediów ze szczególnym uwzględnieniem przesłania Festiwalu pt. „Patriotyzm i tradycje regionu dolnośląskiego – Współcześnie”.

II – cz. „Porozumienie przez sztukę”, skierowane do lokalnych środowisk kulturalnych, które skupiają wokół Festiwalu odbiorców sztuki i uczestników dyskursów oraz pokazów interakcyjnych.

„(…) Przez ponad cztery dekady powstała wokół pleneru wierna publiczność, zbudowane zostały nici powiązań z lokalnymi środowiskami artystycznymi oraz dolnośląskimi instytucjami kultury. Rzesze mniej profesjonalnych twórców, ba nawet amatorów z zapałem uczestniczyły w organizowanych dla nich specjalistycznych i tematycznych zajęciach warsztatowych. Kowarski plener wrósł w wizerunek miasta, stając się częścią jego historii. (…)” Małgorzata Wróblewska-Markiewicz

„(…) Historia daje przykłady, że idealnymi ambasadorami zawsze byli artyści, którzy z potrzeby serca rozsławiali swój kraj, region, miejscowość. W mijającym 45-leciu ponad 300 artystów związało się z miastem i mieszkańcami Kowar. Właśnie Oni w katalogach swoich wystaw, prezentowanych na całym świecie, wielkrotnie wymieniali miasto Kowary, plener kowarski czy wełna kowarska. To Oni wskazywali palcem na mapie Polski – mały punkcik, który ma imię – Kowary.

Artyści sztuki włókna nadal kultywują piękno Tej ziemi i Jej tradycje, w swoich działaniach kulturotwórczych.” Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler

Honorowy Obywatel Miasta Kowary

Kurator generalny Festiwalu

Tegoroczni uczestnicy Festiwalu:

Arska-Perepłyś Krystyna – Warszawa

Basiewicz Barbara – Warszawa

Bielecka-Woźniczko Barbara – Warszawa

Buczek-Śledzińska Małgorzata – Kraków

Burgielski Bartosz – Kowary

Chojnacka Maria Teresa – Warszawa

DamborskaEva – Ostrava, Czechy

HirasAliaksandra – Kobyla, Białoruś

IvanivIrina – Lwów, Ukraina

Jakubów Jerzy – Kowary

Zuzanna Kociołek – Wrocław

Leśkiewicz-Zgieb Jadwiga – Wrocław

Lis-Lachowicz Kasia – Wrocław

Mateusz Franciszek – Bukowsko

Owidzka Joanna – Warszaw

Pasynkiewicz Joanna – Warszaw

Poradowska-Werszler Ewa Maria – Wrocław

Rębisz-Werszler Honorata – Wrocław

Sadlej Krystyna – Naven Ontario, Kanada

Szuszkiewicz-Spryszak Teresa – Dąbrówka Szczepanowska

Wdowczyk Jolanta – Kalisz

Werbicka Zofia – Wrocław

Werszler Rafał – Wrocław

Wieczorek Robert – Wrocław

Wróblewska-Markiewicz Małgorzata – Łódź

Podczas Festiwalu Sztuki Włókna 2018 odbyło się 9 wystaw:

1. Barbara Bielecka-Woźniczko – INSPIRACJE – Galeria „ŚRODEK TKANINY” – Warszawa

2. EvaDamborska – FRAGMENTY – GALERIA TKACKA NA JATKACH – Wrocław

3. Ewa Maria Poradwoska-Werszler – KOWARSKIE POWIDOKI – Centrum Aktywności Lokalnej – Wrocław

4. W MOJEJ OJCZYŹNIE100. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI – Wystawa zbiorowa – Dom Tradycji Miasta Kowary – Kowary

5. Rafał Werszler – W LŚNIENIU JEDWABIU– Kawiarnia – Galeria LOTOS – Kamienna Góra

6. PIĘKNO KOWAR W ODBLASKU DUSZY – Muzeum Tkactwa – Kamienna Góra

7. Barbara Basiewicz – ZAPISY I NOTATKI. TKANINA UNIKATOWA – Dom Carla i Gerharda Hauptmannów Muzeum Karkonoskie – Szklarska Poręba

8. Teresa Szuszkiewicz-Spryszak – INSPIRACJE KOWARSKIE – Galeria Promocje ODK – Jelenia Góra

9. „R-OBO” – Wystawa zbiorowa – Galeria Przedwiośnie – Kowary

Z posiedzenia Komisji Międzynarodowej Wystawy Sztuki Włókna w dniu 14.09.2018

– Komisja oceniająca w składzie:

1. prof. Małgorzata Buczek-Śledzińska – przewodnicząca

2. Zuzanna Kociołek – artysta plastyk

3. Małgorzata Ogonowska – dyrektor Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

Komisja oceniła zgodność zgłoszonych prac konkursowych z warunkami regulaminu wystawy i przyznała następujące honorowe nagrody i wyróżnienia im. Agnieszki Sienkiewicz:

I Nagroda – Barbara Basiewicz za pracę Kowarskie kolory – szkic

II Nagroda – Zygmunt Łukasiewicz za pracę Pada deszcz

III Nagroda – Jadwiga Leśkiewicz-Zgieb za pracę Driady karkonoskie

Wyróżnienie – Ewa Maria Poradowska-Werszler za pracę Żródłośw Anny

Wyróżnienie – Bartosz Burgielski za pracę Dzień i noc

Nagroda pracowników Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla EvyDamborskiej za pracę Czas jak rzeka

Ponadto w plebiscycie uczestników Festiwalu nagrody przyznano ex aequo:

Joannie Owidzkiej i Honoracie Rębisz-Werszler

„(…) Tymczasem: niech żyje jubileusz, bo nadaje sens dotychczasowym działaniom. Niech żyje tkanina, najpojemniejsze i najdoskonalsze ze wszystkich mediów.”

MałgorzataWróblewska-Markiewicz – Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej, a kuratorem generalnym prof. Ewa Maria Poradowska –Werszler

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

 
%d bloggers like this: