full-width das
Miasto Jelenia Góra 09.07.2018 09:16:29 

Nowy sprzęt ratunkowy dla OSP🚒❗

Nowy sprzęt ratunkowy dla Jeleniogórskich jednostek OSP z ramienia Ministra Sprawiedliwości, przekazał zastępca Prezydenta Miasta Jerzy Lużniak. Sprzęt, to dwa defibrylatory i jeden kompletny zestaw ratowniczy tzw. torba ratownicza. Defibrylatory trafiły do OSP Sobieszów i OSP Wiejska, a torba PSP R1 z deską i szynami Kramera do OSP Jagniątków.
http://jeleniagora.pl/content/nowy-sprzęt-ratunkowy-dla-osp
#JeleniaGóra #jeleniagora #PSP #OSP Jerzy Łużniak

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł

 
%d bloggers like this: