full-width das
Miasto Jelenia Góra 12.07.2018 14:21:45 

12 lipca 2018 r. zmarł w wieku 94 lat pułkownik Edward Jakubowski, jedna z tych osób, którą zwykliśmy określać jako „ikony miasta”. Sylwetka starszego mężczyzny, często występującego w oficerskim mundurze wpisała się i w krajobraz miasta, i w pamięć wielu jego mieszkańców.
– Można długo wyliczać i Jego funkcje – wspomina Jerzy Łużniak – i posiadane przez Niego ordery, ale z całą pewnością Jego największą dumą zawsze był Dom Kombatanta przy ul. Teatralnej. Spory gmach, powstały w zasadzie wyłącznie dzięki temu, że płk Jakubowski niezmordowanie zabiegał o materiały i pracowników na jego budowę, przekonując skutecznie wszystkich najważniejszych w ówczesnym województwie jeleniogórskim, że Dom jest niezbędny dla kombatantów jako miejsce spotkań, obiekt, w którym będą działać gabinety lekarskie, stołówka, itp.
Pułkownik nigdy „nie odpuszczał” – w swoich działaniach i staraniach był niezwykle konsekwentny i nie istniały dla niego „obiektywne warunki braku możliwości” realizacji Jego planów.
Z pewnością budził szacunek. Po pierwsze – nigdy nie zabiegał o jakieś szczególne honory dla siebie, a po drugie – potrafił integrować środowisko i w czasach, gdy było ono poróżnione ze względu na konsekwencje rozmaitych politycznych zawirowań, nie pozostawiało to większych śladów na organizacji, którą kierował.
Kochał przemawiać. Kochał młodzież, szanował środowisko nauczycielskie, uznając, że szkoła powinna być miejscem, gdzie kształtuje się mądrze pojęty patriotyzm. Ze skutkiem zabiegał o to, by różne placówki w granicach województwa jeleniogórskiego przyjmowały imiona związane z wojskiem polskim, osadnikami wojskowymi, nauczycielami tajnego nauczania, itp. Nigdy nie odmawiał wizyty w najbardziej odległej szkole.
– Nawet ostatnio – mówi J. Łużniak – kiedy Pułkownik miał już ogromne kłopoty z poruszaniem się, nie wahał przychodzić do Ratusza, by załatwiać jakieś kombatanckie sprawy. Nigdy nie spotkał się z odmową, bo wiedzieliśmy, że problemy o których mówił są ważne dla ludzi, w imieniu których występował.
Będzie nam Jego bardzo brakowało. Rodzinie i Przyjaciołom Pułkownika składamy kondolencje, będziemy wspierać starania, by Dom Kombatanta – przedmiot Jego dumy, nosił jego imię, stanowiąc swoisty pomnik Jego wieloletniej pracy.

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł

Nocleg Jelenia Góra
http://bit.ly/2ueYeRw

Nocleg Jelenia Góra
http://bit.ly/2usreEL

Nocleg Jelenia Góra
http://bit.ly/2zxEhuk

Nocleg Jelenia Góra
http://bit.ly/2L8aVUD

Nocleg Jelenia Góra
http://bit.ly/2meTwyU

 
%d bloggers like this: