full-width das
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ul. 11 Listopada (130 obr. 4) 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 11 Listopada

joomplu:2529BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada

Przedmiot dzierżawy: część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 130 obr. 0004 o powierzchni 4478 m²

Powierzchnia działki – 4585 m2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF – 302.86 KB]
Mapa [Adobe Acrobat PDF – 150.62 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF – 849.94 KB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł

 
%d bloggers like this: