full-width das
Park Zdrojowy w Cieplicach 

 

Park Zdrojowy w Cieplicach Śląskich-Zdroju – park zdrojowy w Cieplicach Śląskich-Zdroju, znajdujący się w uzdrowiskowej części miasta, na północ od Parku Norweskiego. Południową granicą parku płynie rzeka Wrzosówka.

Park założony został w miejscu ogrodu warzywnego, powstałego w r. 1713. W r. 1838 park przebudowano w stylu angielskim. Park podzielono na część zamkową, dostępną tylko dla lokatorów pałacu Schaffsgotschów oraz ogólnodostępną zdrojową

68 proc. parku pokrywają drzewa. Porasta go 78 gatunków i odmian drzew i krzewów, najczęściej występujące to lipa drobnolistna, klon zwyczajny, dąb szypułkowy i świerk pospolity. W zachodniej części spotyka się gatunki przywleczone: kolkwicję chińską, magnolię drzewiastą, miłorząb dwuklapowy, ambrowca balsamicznego i inne.

Wikipedia

 
%d bloggers like this: