full-width das
Zagłosuj na Promenadę Bobru 

promenadabobru


Zasady przeprowadzania głosowania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Wybór projektów przeprowadzany jest w głosowaniu, które odbywa się za pomocą platformy elektronicznej, uruchomionej na stronie internetowej miasta http://bit.ly/2mVVbIP .

1.Platforma elektroniczna obok informacji jak prawidłowo oddać głos, zawiera informacje  dotyczące poszczególnych projektów.

2.W budynkach Urzędu Miasta zostały dodatkowo utworzone ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego, w których można głosować za pośrednictwem pracownika Urzędu Miasta – bez konieczności posiadania komputera i telefonu komórkowego; wymagany jest jedynie dokument tożsamości:

– Urząd Miasta Jelenia Góra (Ratusz, Punkt Informacji) Plac Ratuszowy 58

dni i godziny otwarcia: poniedziałek – środa 7.30 -15.30; czwartek 7.30-16.30; piątek 7.30-14.30

– Urząd Miasta Jelenia Góra (Centrum Obsługi Klienta) ul. Ptasia 6a;

dni i godziny otwarcia poniedziałek – środa 7.30 -15.30; czwartek 7.30-16.30; piątek 7.30-14.30.

3.Pracownik Urzędu Miasta obsługujący stanowisko do głosowania w obecności osoby zainteresowanej, wprowadza dane do platformy elektronicznej.

4.Warunkiem skorzystania z tej formy wsparcia jest okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie papierowej wersji karty do głosowania.

5. Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze*, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2019, ukończyła co najmniej 16. rok życia.

6. Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona jest przez system elektroniczny w oparciu o imię, nazwisko, nr PESEL osoby głosującej, a także przez wpisanie właściwego kodu, który wysyłany jest do głosującego w formie sms na wskazany w formularzu do głosowania numer telefonu. Wpisanie otrzymanego kodu warunkuje ważność oddanego głosu.

7. Każdy uprawniony głosuje tylko jeden raz. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.

8. Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość zagłosowania na jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych” – i na jedną propozycję projektu w ramach projektów „miękkich”.

9. Głosowanie odbywa się poprzez oznaczenie pola przy numerze i tytule propozycji projektu.

10. Dokonanie większej liczby oznaczeń niż opisana w pkt. 4 zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.

11. Postawienie mniejszej ilości znaków, tj. wskazanie jednej propozycji projektu (np. tylko „twardego” czy „miękkiego”), nie powoduje nieważności głosu.

12. Po zatwierdzeniu formularza przez głosującego, uzupełnienie lub zmiana wskazania nie będzie możliwa.

13. Przy pomocy jednego numeru telefonu będą mogły głosować maksymalnie 3 osoby (system ogranicza liczbę wiadomości sms – do trzech- wysyłanych na jeden numer telefonu).

14. Otrzymanie sms przez osoby głosujące jest zwolnione z opłat.


* – zameldowanie nie przesądza o miejscu zamieszkania (sprecyzował Naczelny Sąd Administracyjny).

Tak więc będąc zameldowanym np. we Wrocławiu można głosować na Jeleniogórski Budżetu Obywatelski

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

 
%d bloggers like this: